Příští harc

12/2023
Prosincový harc

Novinky

 • [13.9.2023]
  S radostí vám představujeme našeho nového takyrála pro příští rok - Vítka!
 • [10.3.2023]
  Kapacita tábora naplněna, přijímáme už jen jako záložníky. Děkujeme za Vaší přízeň!
 • [15.1.2023]
  Termín letošního tábora 1. - 15.7.2023! Spuštění přihlášek 1.3.2023!
 • [10.1.2023]
  První dva harcy letošního roku rozplánovány, fotogalerie doplněna!
(otevřít archiv)

Naše komunita


14.6.2008 Na Oko je cesta jako dn ze sta...

Pesn tak, jak Mra v minul recenzi psal o poas, jeho doufn se stalo realitou. Cel den byl krsn a slunen! Opravdu to nakonec vylo... I ten skoroprzdninov duch se projevil. Kad zdrpanec byl nesmrn iv a il. Vichni se pod smli, pobhali sem a tam a vymleli rzn kejkle. A te u k samotnmu prbhu harcu. V pl devt rno se selo tiadvacet hlav s harcovnickmi epicemi, kte se spolen vydali vstc dobrodrustv za hranice velkomsta. Nkte nedokavci dokonce pili u na osmou hodinu a nkte radji nepili vbec. :-) Jelo se vlakem do Kralup nad Vltavou, kam po pl hodince cesty dojel. Ve mst jsme nali ervenou, kter ns mla zavst a na Oko. A tak se tak stalo. Pou to byla nron pro vechny vkov kategorie. lo se lesem, po polch i po silnici. Nahoru a zase dol. Pomalu i rychle. Zkolansk potok se vdy nkdy ukzal, pak se ztratil kdesi v houtinch, aby se po nkolika set metrech zase objevil. A o njak ty zitky tak nebyla nouze. Vidli jsme zvody hasi, vrch Bude a na nm nejstar rotundu zasvcenou sv. Petrovi a sv. Pavlovi, postavenou na eskm zem tum v roce 895, filmae z esk Televize, jak cosi nateli, a samotn hrad Oko. Tam jsme dorazili po krsnch 14 km a 5 hodinch. Oberstveni zmrzlinou a posilou, kter dorazila, jsme li na prohldku hradu. Tou posilou myslm takyrla Pavla s Tondou Volfem, kter ho pivezl po operaci kolene, a Medvda, kter nelenil a i kdy zaspal odjezd, tak pijel na zvr vpravy sm. Pan prvodkyn byla stran mil, e ns provedla po hrad i po zavrac dob. Pat j velk dk. A te pijde to nejzajmavj z celho harcu!!! Pi prohldce se ns vyptvala, kdo jsme, co dlme a pro vlastn mme vichni ty srandovn epice. Kdy si je prohlela, tak si na nco vzpomnla a odnkud ze svho hbitu vythla kus neho, co mlo jako pee n harcovnick znak! e pr je to tedy asi ureno nm. Nael to sprvce hradu pi klidu sklepen. Po pedn a odpeetn jsme zjistili, e je to star pergamen s dopisem na nm napsanm. Psmo nebylo moc k peten a tak nm njakou dobu trvalo, n jsme rozlouskli, co v nm stoj. Jak vypad se mete podvat ne. Takyrl Pavel ho vzal do schovy a byla svolna zvltn schze, kde jsme se dohodli, e letos na tboe budeme hledat Camelot, ili pojedeme vlastn do starho Skotska. Pomeme Jezern vle a Merlinovi k zchran ped ernm rytem. Sraz je tedy v sobotu 5.7.08 u autobusu na Holeovickm ndra. Na to nikdo nezapomete! Dopis byl uloen do Trezoru dvry a znovu ho vyndme a spolen na tboe. Tam se tak uvid co bude dl... To u ale utkm od tmatu. Prohldka hradu byla pkn, poun a zajmav. Zdalipak si jet pamatujete, vy, co jste tam byli, jak se dve jmenoval zchod? Kolem est hodiny nm jel vlak a ponvad u bylo nco po pl est, tak jsme se rozlouili a vyrazili smr Noutonice. 2,5 km za dvacet minut! To nebyl pochod, to byl skoro bh! Tmto chci pochvlit zvlt mlad harcovnky za slu a vdr, kterou takto prokzali. Vlak jsme stihli opravdu o fous. Mlem jsme se nedostali dom. :-) Ale vechno dobe dopadlo. Na ndra vlak pijel v sedm hodin a zdrpanci se astn vrtili ke svm jet astnjm rodim. A to je asi tak vechno. Te u ns ek jenom tbor, na kter se vichni moc tme. Na konec si zavolme vichni tikrt optimistick jup: "JUP!!! JUP!!! JUP!!!"

dvojkov setnk Henri

Zpět na Plán harců

Foto týdne


Týden 4.12.-10.12.
(otevřít archiv)

Kontakt

JH Staré Hraběcí (my)


JH Valdov

Online kalendář

Nyní už Vám neunikne žádný harc ani jiná naše akce!
Vytvořili jsme pro Vás sdílený kalendář, ve kterém naleznete všechny plánované harcy a který se vždy automaticky aktualizuje, pokud se cokoliv změní nebo objeví nového:
https://www.harcovnik.cz/kalendar Adresu zkopírujte a vložte ve svém kalendáři do políčka pro vložení síťového kalendáře pomocí URL. Je kompatibilní se všemi klienty podporujícími formát iCal (.ics), např. Thunderbird, Outlook nebo Google kalendář. V případě nesnází Vám rádi pošleme konkrétní návod e-mailem.
Harcovnický kalendář