Přihláška na tábor 2021

Před vyplněním přihlášky se důkladně seznamte se všemi informacemi a instrukcemi (viz Informace o táboře 2021). Přihláška na Harcovnický tábor 2021 je závazná, plnohodnotná alternativa dříve obvyklé papírové poštovní/skenovací metody. Máte-li opravdu zájem své dítě (děti) - dále jen "zdrápance" - na tábor přihlasit, pokračujte níže:

Vyplňte prosím rodná čísla přihlašovaných zdrápanců. Pokud byli účastníky některého z Harcovnických táborů 2012-2020, systém Vám automaticky v dalším kroku předvyplní známé údaje (které je možno v případě potřeby následně upravit). Zbylá pole zanechte prázdná a nechte si vygenerovat elektronickou přihlášku.

/
/
/
/
/